Inicio

Las artes escénicas poseen el poder de trastocar el tiempo. Mediante su magia, y a través de la imponente figura de Margarita de Navarra (y de sus descendientes, Juana y la reina Margot), el presente espectáculo plantea un viaje temporal entre dos épocas cuyas mujeres se dan la mano, convirtiéndose en las dos caras de un mismo espejo. Ambas reales; ambas, en muchos casos, silenciadas. Con una austera e innovadora puesta en escena basada en el mapping, Margaritas de Margarita. Mujer y Renacimiento habla de mujeres poderosas, de un tiempo y de un lugar, de todos los tiempos y de todos los lugares. Porque la magia es llegar al presente desde el pasado; tocar el pasado desde el presente; y avanzar, cabalgando sobre el arte, para descubrir mundos y vivirlos con plenitud.


Arte eszeikoek denbora nahasteko ahalmena dute. Haien magiaren eta Nafarroako Margaritaren itzelezko irudiaren bitartez (eta bere ondorengoen irudiaren bitartez, hala nola Juana eta Margot erregina), ondorengo iksuskizunak bi garaien arteko bidaia egiteko proposamena egiten du, esandako emakumeek ispilu berdinaren bi aupegi bilakatzen direlarik. Biak benetakoak; biak, askotan, isilduak. Mapping szenaratze berritzaile eta estuaz baliatuz, Margaritaren Bitxiloreak. Emakumea eta Errenazimendua, poteretsuak diren emakumeen inguruan datza, toki eta denbora guztietako denbora eta bazterren inguruan. Izan ere, magia iraganetik orainaldira iristean datza; iragana ukitu orainaldiaz geroztik; eta aurrera egin, artearen gainean zamalkatuz, mundu desberdinak aurkitzeko eta haiek betetasunez bizitzeko.